NE20: Jouw aandeel in de nieuwe economie

Ons bureau is gevraagd om aan de conferentie deel te nemen! In samenwerking met Alliander en Arcadis verzorgen wij één van de deelsessies: ‘Natuurlijk kapitaal als bouwsteen!’.

De reden dat wij hiervoor gevraagd zijn, is het door ons ontworpen duurzame schakelstation De Laarberg te Groenlo in opdracht van Liander. De milieu-impact van de gebruikte materialen is in vergelijking tot een traditioneel schakelstation gehalveerd. De bouw en exploitatie van het schakelstation is CO2-neutraal. 

Zie ook het project 'Duurzaam schakelstation De Laarberg te Groenlo' onder het kopje 'Scholen, bedrijven en kantoren'

 

Aankondiging

Aankondiging