GPR Expert in huis!

GPR Expert in huis!

 

Joris van Rooijen is op 6 juli 2016 geslaagd voor zijn GPR Gebouw Expert examen! Dit betekent dat wij nu binnen ons bureau de expertise beschikbaar hebben om een project in GPR gebouw in te voeren en bevoegd zijn een GPR certificaat af te geven. Wij zijn er trots op deze bevoegdheid te hebben en u deze dienst te kunnen aanbieden!

GPR Gebouw meet de duurzaamheid van gebouwen – bestaand, nieuwbouw, grootschalige renovatie van woning- en utiliteitsbouw.
Tijdens iedere fase van duurzaam bouwen: beleid, ontwerp, realisatie en renovatie.
GPR Gebouw is bedoeld voor vastgoedeigenaren, gemeenten, corporaties, zorginstellingen, projectontwikkelaars en alle anderen die duurzaam bouwen in eigen hand willen nemen.

Duurzaam bouwen vraagt niet alleen inzicht in duurzaamheid van gebouwen, maar ook een effectieve communicatie met alle betrokken bouwpartijen. De heldere opzet en het prestatiebeginsel van GPR Gebouw zijn hiervoor ideaal. Via rapportcijfers ziet u in een oogopslag hoe uw gebouw, project of plan presteert. Wat is duurzaamheid? In GPR Gebouw wordt duurzaamheid zichtbaar. In vijf thema’s krijgt u de duurzaamheidsprestaties te zien: Energie, Milieu, Gezondheid, Gebruikskwaliteit en Toekomstwaarde. Ook wordt de proceskwaliteit gemonitord.

Wilt u de duurzaamheid van uw opgeleverd gebouw of van uw bouw- of renovatieplan officieel aantonen naar belanghebbenden? Dan kan certificering een goede keuze zijn. Met een GPR Gebouw Oplever- of Ontwerpcertificaat laat u zien dat uw gebouw of ontwerp is getoetst op kwaliteit.

 

MIAVAMIL: milieu investeringsaftrek

 

Bent u ondernemer en u investeert in bestaand of nieuw duurzaam utilitair vastgoed?
Dan is de regeling Milieu Investeringsaftrek (MIA) mogelijk voor u aantrekkelijk, u kunt max. 36% van uw investering aftrekken van uw bedrijfswinst: u betaalt minder belasting

De overheid verklaart GPR Gebouw van toepassing voor het aanvragen van MIA. Met GPR Gebouw kunt u laten zien dat uw vastgoed(plannen) voldoende kwaliteit hebben én milieuvriendelijk zijn. En de overheid heeft de lat voor duurzaam vastgoed hoog gelegd. Zo geldt voor nieuwe utilitaire gebouwen dat een gebouw minimaal een 8,5 scoort voor ieder van de vijf GPR Gebouw-thema’s. De vereiste MPG-berekening is een standaard onderdeel van de output van GPR Gebouw.

GPR Gebouw is voordeliger in gebruik dan andere aangewezen instrumenten en kwalitatief op hetzelfde niveau.

 

GPR_Gebouw_Expert_in_huis

GPR_Gebouw_Expert_in_huis